Disclaimer

Alle producten op deze site doen geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. Houd er rekening mee dat de informatie op deze website niet is geëvalueerd door medische deskundigen.

Alle producten op deze site doen geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. Houd er rekening mee dat de informatie op deze website niet is geëvalueerd door medische deskundigen.

Geen van de informatie dient te worden opgevat als medisch advies. Raadpleeg daarom altijd een medisch gekwalificeerde arts met kennis van natuurlijke supplementen voor aanvang van gebruik van supplementen en natuurvoeding.

Pibio. (Kamer van Koophandel: 66177529), verleent u hierbij toegang tot slimtea.nl en Slimtea.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Pibio behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Pibio spant zich in om de inhoud van slimtea.nl en Slimtea.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op slimtea.nl en Slimtea.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Pibio.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op slimtea.nl en Slimtea.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met PDF Ecommerce. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op slimtea.nl en Slimtea.nl.

Pibio oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op slimtea.nl en Slimtea.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Pibio nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Pibio. en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Pibio., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in

regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd